GEMEENTEBLADGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Hilvarenbeek 2019’ (bestuurlijke lus)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 03-01-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Hilvarenbeek 2019’ (bestuurlijke lus)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat de raad van de gemeente Hilvarenbeek op 14 december 2023 het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Hilvarenbeek 2019’ gewijzigd heeft vastgesteld voor de locaties De Geul 4 en Spaaneindsestraat 45. Dit besluit volgt op de uitspraak en tussenuitspraak van respectievelijk 30 augustus 2023 5 april 2023. Deze uitspraak en tussenuitspraak gaat over het vaststellingsbesluit van 15 oktober 2020.Bestuurlijke lus De Raad van State heeft via deze uitspraken de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ toegepast. Dit betekent dat de gemeenteraad de opdracht heeft gekregen de gebreken ten aanzien van het eerdere vaststellingsbesluit van 15 oktober 2020 te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.Wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde bestemmingsplanVoor de locatie De Geul 4 zijn de regels en de verbeelding gewijzigd en voor de locatie Spaaneindsestraat 45 is de toelichting en de verbeelding gewijzigd.Stukken inzienHet raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van 3 januari tot en met 13 februari 2024. Iedereen kan deze stukken digitaal raadplegen en/of inzien bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Wilt u deze stukken inzien? Neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00.Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPBGREP2019-VG02BeroepTegen het besluit van de raad kan binnen de bovengenoemde termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.Inwerkingtreding en voorlopige voorzieningHet indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.