GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Hakvoortseweg 26”, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 01-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Hakvoortseweg 26”, gemeente Hilvarenbeek

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Hakvoortseweg Biest-Houtakker Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Biest-Houtakker

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan: “Hakvoortseweg 26”.Omschrijving planAan de Hakvoortseweg 26 in Biest-Houtakker is een voormalig agrarisch bedrijf gelegen. De wens is om de planlocatie te gaan bewonen en in de aanwezige bebouwing op kleinschalige manier hobbymatig vee te houden in combinatie met kleinschalig logeren. Ligging plangebiedHet plangebied ligt aan de Hakvoortseweg in Biest-Houtakker, aan de bebouwingslint tussen Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt.Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomstVoor het onderhavige plan is op grond van artikel 6.24, lid 1 Wro tussen de initiatiefnemer en de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het verhalen van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan het bestemmingsplan.Stukken inzienTijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst digitaal raadplegen. Wilt u deze stukken inzien? Neem dan contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPHakvoortseweg26-ON01Indienen zienswijzeTijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar:Gemeenteraad van HilvarenbeekPostbus 35080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00. Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.Hilvarenbeek, 29 november 2023burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek,burgemeesterde heer E.M.L. Weyssecretaris de heer F.M. Jansen

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.