GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan “Waterstraat 2, Diessen”, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 07-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan “Waterstraat 2, Diessen”, gemeente Hilvarenbeek

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Waterstraat Diessen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Diessen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpwijzigingsplan:“Waterstraat 2, Diessen”Omschrijving planDe initiatiefnemer is voornemens om de bestaande veehouderij om te schakelen naar een kleinschalig bedrijfserf. Na gedeeltelijke sloop wordt de resterende bedrijfsbebouwing op het erf in meerdere ruimtes verdeeld voor verhuur ten behoeve van lokale bedrijven in milieucategorie 1 en 2. Gelet hierop gaat de beoogde ontwikkeling gepaard met een aanmerkelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit vanwege een afname van bebouwing en bestaand ruimtebeslag.Ligging plangebiedHet plangebied ligt aan de Waterstraat 2 te Diessen. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt.Stukken inzienTijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken digitaal raadplegen en/of inzien bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Wilt u deze stukken inzien? Neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00.Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.WPWaterstraat2-ON01 Indienen zienswijzeTijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan het college kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar:College van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HilvarenbeekDigitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.