GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeervak voor het opladen van elektrische voertuigen op Ooievaarshoek in Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 7-2-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeervak voor het opladen van elektrische voertuigen op Ooievaarshoek in Hilvarenbeek

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek, Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).Overwegende•dat de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;•dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Hilvarenbeek een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor de plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;•dat de gemeente Hilvarenbeek, via de provincie Noord-Brabant, een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall, voor het verlenen van openbare laaddiensten;•dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract, namens de deelnemende gemeenten, invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);•dat een aanvraag is ontvangen voor een publieke laadpaal;•dat door Vattenfal is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een publieke laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s;•dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerd parkeervak, voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan de publieke laadpaal bij het parkeervak;•dat de publieke laadpaal een elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij deze laadpaal één parkeervak gereserveerd wordt als zijnde een parkeervak die uitsluitend bedoeld is voor het opladen van elektrische auto’s;•dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeervakken te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;•dat het genoemde weggedeelte in beheer is bij de gemeente Hilvarenbeek;•dat dit besluit bijdraagt aan het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid hiervan;•dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast.Met betrekking tot de doelstellingen van dit besluitDat de doelstellingen van het voorgenomen besluit zijn gelegen in:•de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);•artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;•artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;•artikel 2 lid 1 sub c, van de WVW 1994;•artikel 2 lid 2 sub a, b van de WVW 1994;•artikel 2 lid 3 sub a van de WVW 1994.Met betrekking tot het gevoerde overlegDat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de verkeersadviseur van het regionaal politiekorps Zeeland-West-Brabant om conform het BABW verkeersbesluiten te toetsen op rechtmatigheid, wetmatigheid en handhaafbaarheid. Besluiten1.Tot het aanwijzen van één parkeervak voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie Ooievaarshoek in Hilvarenbeek, zoals aangegeven in bijlage 1 van dit verkeersbesluit, door het plaatsen van verkeersbord E04 uit bijlage 1 van het Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990 met onderbord OB20 met daarop de tekst 'Uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen'.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.