GEMEENTEBLADVerleende evenementenvergunning voor het evenement Vlooienmarkt harmonie Concordia 1839 te Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADVerleende evenementenvergunning voor het evenement Vlooienmarkt harmonie Concordia 1839 te Hilvarenbeek

Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De burgemeester danwel het college van Hilvarenbeek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, maakt bekend dat op grond van de APV, voor de volgende aanvragen vergunning/ontheffing is verleend:1.voor het organiseren en houden van een vlooienmarkt op het parkeerterrein van de Roodloop aan de Tilburgseweg te Hilvarenbeek op zaterdag 15 april 2023 van 09.00 uur tot 18.00 uur en op zondag 16 april 2023 van 09.00 uur tot 18.00 uur (evenementenvergunning);2.voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement (ontheffing Alcoholwet);3.Voor het organiseren en houden van een evenement en het produceren van geluid op zondag 16 april 2023 (ontheffing Zondagswet);4.Ontheffing verlenen voor het in werking doen hebben van toestellen en geluidsapparaten tijdens het evenement.Verzenddatum: 9 maart 2023BezwaarBelanghebbenden kunnen schriftelijk of digitaal bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning/ontheffing. Een bezwaarschrift kunt u sturen naar de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Een digitaal bezwaarschrift indienen kan via het online formulier “Bezwaar indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.Voorlopige voorzieningOok kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.