Ontwerpbestemmingsplan “Emmerseweg ong. (naast nr. 2), Diessen”, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 14-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Ontwerpbestemmingsplan “Emmerseweg ong. (naast nr. 2), Diessen”, gemeente Hilvarenbeek

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan: Emmerseweg ong. (naast nr. 2), Diessen Omschrijving plan Beoogd wordt één extra vrijstaande woning mogelijk te maken tussen de woningen Emmerseweg 2 en 2a op de gronden die nu in gebruik zijn als tuin. Ligging plangebied Het plangebied ligt aan de Emmerseweg. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt. Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Voor het onderhavige plan is op grond van artikel 6.24, lid 1 Wro tussen de initiatiefnemer en de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het verhalen van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan het bestemmingsplan. Stukken inzien Tijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst digitaal raadplegen en/of inzien bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Wilt u deze stukken inzien? Neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPEmmersewegOng-ON01  Indienen zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: Gemeenteraad van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00. Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.