PROVINCIAAL BLADWet bodembescherming (Wbb) beschikking saneringsverslag - locatie Oude Trambaan 46 te Esbeek, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 11-01-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. PROVINCIAAL BLADWet bodembescherming (Wbb) beschikking saneringsverslag – locatie Oude Trambaan 46 te Esbeek, gemeente Hilvarenbeek

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabantkennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) beschikking saneringsverslag locatie Oude Trambaan 46 te Esbeek, gemeente Hilvarenbeek, NB079800101.8 januari 2024, Tilburg.De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 13 oktober 2023 van WSP Nederland B.V. te Leeuwarden een saneringsverslag ontvangen voor de uitgevoerde bodemsanering op de locatie Oude Trambaan 46 te Esbeek, gemeente Hilvarenbeek, NB079800101.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.In de beschikking besluit Gedeputeerde Staten het volgende:1Wij stemmen, op grond van artikel 39c Wet bodembescherming, in met de uitgevoerde sanering.2Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 10 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en bij de gemeente Hilvarenbeek.Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij:Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, het secretariaat van de hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:- naam en adres van de indiener;- de dagtekening;- de gronden van het bezwaar.Dit besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen.Deze kunt u richten aan: Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).Aan deze procedure is het kenmerk Z2023-00000396 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.