STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Lombartsstraat 22 te Diessen’ (gewijzigd vastgesteld), Hilvarenbeek‘Lombartsstraat 22 te Diessen’Ligging plangebiedOmschrijving planBeroep instellen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hilvarenbeek
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Lombartsstraat 22 te Diessen’ (gewijzigd vastgesteld), Hilvarenbeek‘Lombartsstraat 22 te Diessen’Ligging plangebiedOmschrijving planBeroep instellen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van donderdag 8 november 2012 gewijzigd heeft vastgesteld, het bestemmingsplan: Bij de vaststelling is ten opzichte van het ontwerpplan, zoals dat eerder ter inzage lag, een aantal wijzigingen aangebracht in de regels en in de toelichting. U kunt het plan inzien bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Vrijthof 10 te Hilvarenbeek. Ook kunt u het, inclusief deze publicatie, digitaal raadplegen via de gemeentelijke website (www.hilvarenbeek.nl) en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende directe link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0798.BPLombartsstraat22-VG01 Heeft u geen internetaansluiting, dan kunt u deze websites raadplegen bij de Centrale Balie. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 21 december 2012 voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met donderdag 31 januari 2013. Het plangebied is gelegen in de kern Diessen. Het plangebied grenst aan de woning Heuvelstraat 63, en grenst aan de achterzijden van de percelen Wethouder Roozenstraat 12, 14 en 16. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt het perceel Lombartsstraat 33. Op de kaart die bij het plan hoort, staat de exacte begrenzing aangegeven. Het bestemmingsplan voor het perceel Lombartsstraat 22 te Diessen bestaat uit een functiewijziging die reeds mogelijk was in het bestemmingsplan ‘Kom Diessen’ uit 1991. Abusievelijk is de in dit plan gegeven functie, het gebruik als kantoor, showroom en atelier, niet geheel opgenomen in het bestemmingsplan ‘Kern Diessen’ uit 2009. Door het nieuwe bestemmingsplan ‘Lombartsstraat 22 te Diessen’ zal de bestemming ‘Kantoor’ gewijzigd worden naar ‘Kantoor met showroom en atelier’. Tijdens deze periode kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor: − iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte wijzigingen; − belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift bestaat de mogelijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek dient u te richten aan de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.