StaatscourantBestemmingsplan ‘Samenwijs Doelakkers, Hilvarenbeek’ ongewijzigd vastgesteldLigging plangebiedTer inzageBeroep instellen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hilvarenbeek
  2. StaatscourantBestemmingsplan ‘Samenwijs Doelakkers, Hilvarenbeek’ ongewijzigd vastgesteldLigging plangebiedTer inzageBeroep instellen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van donderdag 3 november 2011 bestemmingsplan ‘Samenwijs Doelakkers, Hilvarenbeek’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied betreft de locatie gelegen tussen het Koningskruis, het Lopertje en de Standaard in de wijk Doelakkers. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.hilvarenbeek.nl onder het kopje actueel/bekendmakingen of op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0798.BPSamenwijs-VA01. Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 11 november tot en met donderdag 22 december 2011 ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. Tijdens deze periode kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor: − degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; − belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Binnen de beroepstermijn kunnen zij die beroep hebben ingesteld een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.