StaatscourantKennisgeving besluit op m.e.r.-aanmeldingsnotitie – HilvarenbeekStukken inzienBezwaar

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hilvarenbeek
  2. StaatscourantKennisgeving besluit op m.e.r.-aanmeldingsnotitie – HilvarenbeekStukken inzienBezwaar

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken het volgende bekend. De gemeente Hilvarenbeek heeft op 2 november 2009, laatst gewijzigd 14 oktober 2011 de mededeling ontvangen van de heer J.A.P.M. Heuvelmans (Beerseweg 2 te Diessen) dat hij voornemens is om een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit uit te voeren op de locatie Beerseweg 2/Turkaaweg ongenummerd te Diessen, gemeente Hilvarenbeek. • De heer Heuvelmans heeft het voornemen om een bestaande varkenshouderij uit te breiden aan de Beerseweg 2/Turkaaweg ongenummerd te Diessen. In verband met deze uitbreiding heeft de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie ingediend. Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken kunnen op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning nodig hebben. Voor bepaalde activiteiten moet ook een Milieueffectrapport (MER) worden gemaakt. In sommige wettelijk bepaalde gevallen beslist het bevoegd gezag of bij de voorbereiding van het besluit om de milieuvergunning een milieueffectrapport moet worden gemaakt (m.e.r. beoordelingsplicht). Na toetsing van de voorgenomen activiteit aan deze omstandigheden heeft ons college op 6 december 2011 besloten dat de heer Heuvelmans voor deze activiteit geen MER behoeft op te stellen. Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 22 december 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hilvarenbeek. Iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en op dinsdagmiddag tevens van 15.30 tot 19.30 uur. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedure van de uiteindelijke besluiten, te weten de (eventuele) vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.