StaatscourantOnteigeningsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’OnteigeningZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hilvarenbeek
  2. StaatscourantOnteigeningsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’OnteigeningZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders maakt namens de gemeenteraad van Hilvarenbeek bekend, dat overeenkomstig artikel 3:11 juncto 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpraadsbesluit ‘Centrumplan Hilvarenbeek’ ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit met de daarbij horen stukken als bedoeld in artikel 80 van de Onteigeningswet liggen vanaf 1 mei 2009 gedurende zes weken (tot en met 12 juni 2009) bij de Centrale Balie van het gemeentehuis, Vrijthof 10 in Hilvarenbeek. De stukken hebben betrekking op gebouwde en ongebouwde eigendommen die liggen in het inrichtingsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’ dat ligt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Centrum Hilvarenbeek’. Dit bestemmingsplan is op 26 maart 1992 door de raad van Hilvarenbeek vastgesteld en op 3 september 1992 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd. Voor een deel van het gebied is op 21 september 2006 door de gemeente Hilvarenbeek een voorbereidingsbesluit genomen, waarop Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 28 augustus 2007 een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hebben afgegeven. Ook hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 8 juli 2008 een verklaring van geen bezwaar gegeven met betrekking tot de toepassing van lid 2 van artikel 77 van de Onteigeningswet.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.