StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Gasthuisweg 8, kern Hilvarenbeek’ ter inzageOmschrijving planZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hilvarenbeek
  2. StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Gasthuisweg 8, kern Hilvarenbeek’ ter inzageOmschrijving planZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat, met ingang van vrijdag 16 december 2011 voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening): ‘Gasthuisweg 8, kern Hilvarenbeek’ U kunt het plan inzien bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Vrijthof 10 te Hilvarenbeek. Ook kunt u het plan, inclusief deze publicatie, digitaal raadplegen via de gemeentelijke website (www.hilvarenbeek.nl). Het plan ligt voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met donderdag 26 januari 2012. Het plan is eveneens digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. via de volgende directe link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0798.BPgasthuisweg8-ON01 Het plan betreft een omzetting van de bestemming ‘Agrarisch bouwblok’ naar de bestemming ‘Wonen’. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingebracht. U heeft de keuze om dat schriftelijk, mondeling of digitaal te doen. • Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA te Hilvarenbeek; • Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijze dient u contact op te nemen met de medewerkers van de afdeling Beheer & Realisatie, cluster Ruimtelijke Ordening, bereikbaar via het centrale telefoonnummer (013) 505 8300; • Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via het elektronisch formulier ‘indienen zienswijze’ op www.hilvarenbeek.nl onder publiekszaken. Via deze digitale indiening van uw zienswijze wordt er gebruik gemaakt van DigiD. Het indienen van zienswijzen via email is niet mogelijk.’ Verder maken wij u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan en men belanghebbende is.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.