Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Wildeman 27A, 5081 PK Hilvarenbeek

Bekendmaking voor bouwvergunning in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 06-02-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Wildeman 27A, 5081 PK Hilvarenbeek

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Verleende omgevingsvergunning, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Wildeman 27A, 5081 PK Hilvarenbeek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend: Locatie: Wildeman 27A, 5081 PK Hilvarenbeek Omschrijving: het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Verzenddatum: 01-02-2024 Kenmerk: 1013333 Onderdelen: Bouwen Procedure: Regulier Stukken inzien Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Bezwaar maken Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op dag na de verzenddatum van het besluit en bedraagt zes weken. Eisen bezwaarschrift Een bezwaarschrift moet ten minste bevatten: •naam en adres van indiener; •de dagtekening; •een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; •de redenen van bezwaar; •een handtekening van de indiener. Voorlopige voorziening indienen Als u bezwaar heeft gemaakt kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Zo’n verzoek kunt u richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.