Bestemmingsplan “Holstraat 2A, Hilvarenbeek” gewijzigd vastgesteld

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 17-2-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Bestemmingsplan “Holstraat 2A, Hilvarenbeek” gewijzigd vastgesteld

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Bestemmingsplan Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 februari 2024 het bestemmingsplan “Holstraat 2A, Hilvarenbeek” gewijzigd heeft vastgesteld.  Inzage beroep Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van 16 februari 2024 tot en met 29 maart 2024. Wilt u deze stukken inzien? Neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPHolstraat2A-VG01  Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kan tijdens de termijn van inzage beroep worden ingesteld. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor belanghebbenden: - die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; - aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; - iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte wijzigingen; Binnen de beroepstermijn kunnen zij die beroep hebben ingesteld een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Hilvarenbeek, 15 februari 2024 burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek,   burgemeester de heer E.M.L. Weys secretaris de heer F.M. Jansen

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.