Ontwerpbestemmingsplan “Kernen Esbeek en Hilvarenbeek”, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Ontwerpbestemmingsplan “Kernen Esbeek en Hilvarenbeek”, gemeente Hilvarenbeek

bestemmingsplan Hilvarenbeek Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hilvarenbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan: “Kernen Esbeek en Hilvarenbeek“ Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023, worden alle komplannen van de gemeente Hilvarenbeek geactualiseerd. Dit doen we zodat alle regels binnen de kernen op elkaar worden afgestemd en alle plannen geactualiseerd zijn. Omschrijving plan Het ontwerp bestemmingsplan betreft het kerngebied van Esbeek en Hilvarenbeek en is een conserverend plan. Dit wil zeggen dat de bestaande (vergunde) rechten worden vastgelegd in dit plan. In het plan is één nieuw initiatief opgenomen: Esbeekseweg 29. Voorheen was op deze locatie een dierenpension/dierenfokkerij aanwezig en bestemd. Inmiddels is deze beëindigd. De bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming, waarbij de bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning. Aan de achterzijde van het perceel wordt een bedrijfsbestemming opgenomen voor de bestaande bedrijfshal. Daarnaast wordt de doorsteek aan de Ypelaerstraat naar het achterliggende parkeerterrein planologisch mogelijk gemaakt. Ligging plangebied Het plangebied betreft de gehele kernen Esbeek en Hilvarenbeek. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt. Stukken inzien Tijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken digitaal raadplegen. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPKernenEH-ON01 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPKernenEH-ON01 Wilt u deze stukken inzien? Neem dan contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Indienen zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: Gemeenteraad van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.