GEMEENTEBLADKennisgeving Nota van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) behorend bij de milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) omgevingsvisie Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving Nota van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) behorend bij de milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) omgevingsvisie Hilvarenbeek

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvisie en een plan-milieueffectrapport (plan-MER) voor haar grondgebied voor te bereiden en vast te stellen. Om tot de uiteindelijke omgevingsvisie en de uitvoering daarvan te komen, doorloopt de gemeente een inhoudelijk proces waarin keuzes over de toekomst van de gemeente worden gemaakt. Onderdeel van dit proces is het doorlopen van de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.), met als belangrijke stappen in die procedure het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een milieueffectrapport (MER). De NRD heeft als doel om inzicht te geven in de stappen die ten behoeve van het MER doorlopen worden.De NRD beschrijft welke omgevingsaspecten en effecten in het MER onderzocht gaan worden (reikwijdte). Daarnaast geeft de NRD informatie over de manier waarop de effecten van de omgevingsvisie onderzocht zullen worden en met welke diepgang (detailniveau). De MER kunt u zien als een technisch middel om de omgevingseffecten van bepaalde keuzes uit de Omgevingsvisie te duiden. Inzage In de periode van 28 december 2023 t/m woensdag 7 februari 2024 krijgt eenieder de gelegenheid zienswijzen over de NRD in te dienen. VervolgUw zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hilvarenbeek Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek of via gemeente@hilvarenbeek.nl, onder vermelding van Zienswijze NRD Omgevingsvisie Hilvarenbeek.Na afloop van de periode van zes weken worden alle zienswijzen en adviezen verwerkt in een Nota van Beantwoording NRD. De uitkomsten worden betrokken in de op te stellen MER. De MER wordt t.z.t. tegelijk met de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. U krijgt dan opnieuw de gelegenheid om uw zienswijze in te dienen, maar dan over de ontwerp-omgevingsvisie en het planMER. Op dat moment zal ook een toetsing van het plan-MER door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage plaatsvinden.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.