GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Kern Baarschot, Diessen en Haghorst”, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Kern Baarschot, Diessen en Haghorst”, gemeente Hilvarenbeek

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan: “Kern Baarschot, Diessen en Haghorst“Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, welke nu staat op 1 januari 2023, worden alle komplannen van de gemeente Hilvarenbeek geactualiseerd. Dit doen we zodat alle regels binnen de kernen op elkaar worden afgestemd en alle plannen geactualiseerd zijn. Omschrijving planHet ontwerp bestemmingsplan betreft het kerngebied van Baarschot, Diessen en Haghorst en is een conserverend plan. Dit wil zeggen dat de bestaande (vergunde) rechten worden vastgelegd in dit plan. In het plan is één nieuw initiatief opgenomen: twee extra woningen binnen plan Vroonacker. In de twee bouwblokken die nu nog onbebouwd zijn, biedt het huidige bestemmingsplan Vroonacker uit 2008 ruimte aan 14 woningen. De CPO vereniging wenst kleinere woningen binnen het huidige bouwblok, in totaal 16 woningen. De ruimtelijke onderbouwing van dit initiatief is opgenomen als bijlage bij de toelichting. Ligging plangebiedHet plangebied betreft de gehele kernen Baarschot, Diessen en Haghorst. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt.Stukken inzien Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPKernBDH-ON01Indienen zienswijzeTijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar:Gemeenteraad van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.