Ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid en Ontwerpwijzigingsplan “Klein Westerwijksestraat 6, Hilvarenbeek, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid en Ontwerpwijzigingsplan “Klein Westerwijksestraat 6, Hilvarenbeek, gemeente Hilvarenbeek

bestemmingsplan Klein Westerwijksestraat Hilvarenbeek Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hilvarenbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpwijzigingsplan: “Klein Westerwijksestraat 6, Hilvarenbeek“ Daarnaast wordt het ontwerp besluit vaststellen Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (wegverkeer) ter inzage gelegd Met het ontwerp besluit Hogere grenswaarden stellen burgemeester en wethouders op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarden vast als gevolg van verkeerslawaai om woningen in het plangebied mogelijk te maken. Het betreft de volgende hogere waarden:   1.Maximaal 53 dB voor de geluidsbelasting aan de Provincialeweg N269; 2.Maximaal 49 dB voor de geluidsbelasting aan de Klein Westerwijksestraat. Omschrijving plan Initiatiefnemers zijn voornemens de bestemming ‘Bedrijf – Agrarisch verwant’ om te zetten naar de bestemming ‘Wonen’ en de langgevelboerderij te splitsen in twee wooneenheden. Ligging plangebied De planlocatie betreft Klein Westerwijksestraat 6 in Hilvarenbeek. Het plangebied ligt tussen de kernen Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en het Safaripark Beekse Bergen. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt. Stukken inzien Het ontwerp besluit en het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerp besluit en het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken digitaal raadplegen. Wilt u deze stukken inzien? Neem dan contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.WPKWst6-ON01 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.WPKWst6-ON01 Indienen zienswijze Gedurende de periode van ter inzage legging kan digitaal, schriftelijk of mondeling, en gemotiveerde zienswijze omtrent de genoemde ontwerp- besluiten kenbaar worden gemaakt. Hierbij geldt het volgende: 1.Iedereen kan zijn of haar zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders; 2.Belanghebbenden kunnen een zienswijzen over het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.