Ontwerpbestemmingsplan “Esbeekseweg 15-17, Esbeek”, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Ontwerpbestemmingsplan “Esbeekseweg 15-17, Esbeek”, gemeente Hilvarenbeek

bestemmingsplan EsbeeksewegEsbeekseweg EsbeekEsbeek Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente EsbeekEsbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan: “Esbeekseweg 15-17, Esbeek” Omschrijving plan Het voornemen bestaat om 6 nieuwe woningen te realiseren op de kavels aan de Esbeekseweg 15 en Esbeekseweg 17. De bestaande agrarische bedrijfsbebouwing (schuren en stallen) bij nummer 17 zullen daarbij worden gesloopt. Hierdoor ontstaat er ruimte om een woonerf te creëren waarin verschillende woningen een plek kunnen vinden. Ligging plangebied Het plangebied ligt aan de Esbeekseweg te Esbeek. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt. Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Voor het onderhavige plan is op grond van artikel 6.24, lid 1 Wro tussen de initiatiefnemer en de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het verhalen van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan het bestemmingsplan. Stukken inzien Tijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst digitaal raadplegen Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPEsbeekseweg1517-ON01 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPEsbeekseweg1517-ON01  Wilt u deze stukken inzien? Neem dan contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Indienen zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: Gemeenteraad van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00. Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.