Ontwerpbestemmingsplan “Groenstraat 27A-36, Esbeek”, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Ontwerpbestemmingsplan “Groenstraat 27A-36, Esbeek”, gemeente Hilvarenbeek

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan: “Groenstraat 27A-36, Esbeek” Omschrijving plan De initiatiefnemers zijn voornemens het gekoppelde agrarische bouwvlak om te zetten naar een bedrijfsbestemming (nummer 36) en woonbestemming middels Ruimte voor Ruimte titel (nummer 27A). Ligging plangebied De planlocatie is gelegen aan de Groenstraat 27A en 36 in Esbeek, in het buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek. De locaties zijn met elkaar gekoppeld via een gekoppeld bouwvlak. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt. Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Voor het onderhavige plan is op grond van artikel 6.24, lid 1 Wro tussen de initiatiefnemer en de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het verhalen van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan het bestemmingsplan. Stukken inzien Tijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst digitaal raadplegen. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPGroenstr27Aen36-ON01 Indienen zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: Gemeenteraad van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00. Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPGroenstr27Aen36-ON01

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.