Wet bodembescherming (Wbb) - Diessenseweg 99 te Hilvarenbeek

Bekendmaking voor overig in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 08-02-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Wet bodembescherming (Wbb) – Diessenseweg 99 te Hilvarenbeek

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) beschikking op grond van artikel 4 en 14 Besluit uniforme saneringen (BUS) 5 februari 2024, Tilburg De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 7 december 2023 van Silt Milieu B.V. uit Middelbeers een BUS evaluatierapport ontvangen voor de uitgevoerde bodemsanering op de locatie Diessenseweg 99 te Hilvarenbeek, NB079802366. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure. In de beschikking besluit Gedeputeerde Staten het volgende: 1. Wij stemmen, op grond van artikel 14 Besluit uniforme saneringen, in met de uitgevoerde sanering. Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, het secretariaat van de hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: - naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden van het bezwaar. Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan: Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200192500 EA Den Haag. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Aan deze procedure is het kenmerk Z2023-00004476 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.