PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, Roovert 1a, 5081 NA te Hilvarenbeek, Z/210298

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 30-01-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, Roovert 1a, 5081 NA te Hilvarenbeek, Z/210298

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Roovert Hilvarenbeek Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Hilvarenbeek

OntwerpbeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van plan op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 2.7, tweede lid) een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.Het project betreft het realiseren van een bijgebouw, uit te voeren aan de Roovert 1a, 5081 NA te Hilvarenbeek, in de gemeente Hilvarenbeek.Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 29 januari 2024 tot en met 11 maart 2024 6 weken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG te ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nlEen ieder kan tot en met 11 maart 2024 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.Aan deze procedure is het kenmerk Z/210298 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.