GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan “De Welder 2,Haghorst gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan “De Welder 2,Haghorst gemeente Hilvarenbeek

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpwijzigingsplan:“De Welder 2, Haghorst“Omschrijving planDe aanleiding voor het opstellen van dit wijzigingsplan is de wens om maximaal 12 extra grondgebonden woningen te realiseren, aansluitend op de woningbouwlocatie De Welder 2 in Haghorst. Voor de realisatie van de woningen wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 3.4 van het bestemmingsplan “De Welder 2”, vastgesteld op 12 juli 2023. Ligging plangebiedDe planlocatie betreft De Welder 2, kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek, sectie N en betreft een gedeelte van perceel 1433. Het plangebied is gelegen in het buitengebied ten westen van de kern Haghorst .Stukken inzienTijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken digitaal raadplegen. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.WPDe Welder2-ON01Wilt u deze stukken inzien? Neem dan contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00.Indienen zienswijzeTijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan het college kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar:College van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HilvarenbeekDigitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.