Ontwerpbestemmingsplan “Hart van Haghorst”, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Ontwerpbestemmingsplan “Hart van Haghorst”, gemeente Hilvarenbeek

bestemmingsplan Hilvarenbeek Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hilvarenbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan: “Hart van Haghorst“ Omschrijving plan De aanleiding is de wens om het ‘Hart van Haghorst’ te (her)ontwikkelen. In het plangebied bevinden zich momenteel twee horecagelegenheden, een ontmoetingscentrum, een basisschool en een gymzaal; verspreid over vijf losstaande gebouwen. Het planvoornemen bestaat uit de sloop van de bestaande gebouwen en de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) en maximaal 23 wooneenheden. De multifunctionele accommodatie (MFA) bestaande uit een basisschool, kinderopvang, gymzaal en dorpshuis met horeca heeft een voetprint van circa 1.450 m2. Ligging plangebied Het plangebied heeft een centrale ligging binnen de kern Haghorst. De noordzijde van het plangebied wordt begrensd door de Ontginningsweg en aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de Sint Josephstraat. Tot de (her)ontwikkeling behoren de percelen welke kadastraal bekend staan als gemeente Diessen, Sectie D, nummers 823, 1110, 1122, 1123, 1149, 1268 en 1338. Stukken inzien Tijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken digitaal raadplegen. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPHartvanHaghorst-ON01 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPHartvanHaghorst-ON01 Wilt u deze stukken inzien? Neem dan contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Indienen zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: Gemeenteraad van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.