Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Diverse percelen Hilvarenbeek

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 20-02-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Diverse percelen Hilvarenbeek

omgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Verleende omgevingsvergunning, het tijdelijk gebruiken van agrarische gronden t.b.v. Best Kept Secret, Diverse percelen te Hilvarenbeek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend: Locatie: Diverse percelen Hilvarenbeek Omschrijving: het tijdelijk gebruiken van agrarische gronden t.b.v. Best Kept Secret Verzenddatum: 16-02-2024 Kenmerk: 1014379 Onderdelen: Handelen In Strijd Met Regels Ruimtelijke Ordening Procedure: Regulier Stukken inzien Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Bezwaar maken Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op dag na de verzenddatum van het besluit en bedraagt zes weken. Eisen bezwaarschrift Een bezwaarschrift moet ten minste bevatten: •naam en adres van indiener; •de dagtekening; •een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; •de redenen van bezwaar; •een handtekening van de indiener. Voorlopige voorziening indienen Als u bezwaar heeft gemaakt kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Zo’n verzoek kunt u richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.