Kennisgeving Wet natuurbescherming, De Roovert BV, Roovertsedijk 2a, 5081 BW te Hilvarenbeek, Z/204707

Bekendmaking voor overig in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 17-01-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Kennisgeving Wet natuurbescherming, De Roovert BV, Roovertsedijk 2a, 5081 BW te Hilvarenbeek, Z/204707

overig Roovertsedijk Hilvarenbeek Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Hilvarenbeek

Beschikking Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 12 januari 2024 een besluit op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 2.7, tweede lid) hebben verleend (kenmerk: Z/204707-372465) aan De Roovert BV, Roovertsedijk 2a, 5081 BW te Hilvarenbeek, voor de gedeeltelijke intrekking van de vergunning d.d. 4 september 2014 (kenmerk: C2105180/3659145), voor de veehouderij gelegen aan de Roovertsedijk 2a, 5081 BW te Hilvarenbeek, in de gemeente Hilvarenbeek, in het kader van de Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen eerste tranche, en voor het wijzigen van een veehouderij, uitgevoerd op de Roovertsedijk 2a, 5081 BW te Hilvarenbeek, in de gemeente Hilvarenbeek. De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd. Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl Tegen de beschikking(en) kan tot en met 26 februari 2024 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor de website https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan deze procedure is het kenmerk Z/204707 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 's-Hertogenbosch, januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.